דרושה למרכז הרפואי זיו

מזכירת תפעול מחלקת קשרי חוץ, שיווק, פיתוח משאבים ודוברות
13/1/2019