זמן ההמתנה במיון זיו נמוך משמעותית! תודה לצוות המלר"ד!

שעות העומס העיקריות הן מהשעה 12 בצהרים ועד חצות, והשיא מתוכן נרשם בשעות 14:00-17:00 אחר הצהריים. בימי ראשון נרשם מספר הביקורים הגבוה ביותר, ובשבת הנמוך ביותר. בליל שבת מספר הביקורים נמוך לעומת שאר ערבי השבוע.
זמן ההמתנה הרב ביותר מתרחש בבני ציון (4.05 שעות ומעלה) ובשערי צדק (3.85 שעות ומעלה), כאשר זמן המתנה נמוך של 2.57 שעות נרשם במרכז הרפואי זיו.
16/1/2017