כבוד לד"ר אלכסנדר איזקסון, מנהל מחלקת הרדמה

26/2/2016