תואר פרופ' הוענק לד"ר יוסף פיקל מנהל מחלקת עיניים במרכז הרפואי זיו

12/11/2015