מנהל המרכז הרפואי זיו בועידת הגליל:״המדינה חייבת להציב את הפריפריה בסדר עדיפויות לאומי על מנת להשוות את תנאי איכות החיים למרכז"

1/12/2015