שווה בדיקה : רופא ליום אחד עם מנחם הורביץ ופרופ' אלכסנדר לרנר, מנהל מחלקת אורטופדיה במרכז הרפואי זיו

2/12/2015