הקיבוצניק לוקח ללב : יומן התקף הלב שלי

16/11/2015