יום הריפוי בעיסוק הבינלאומי , צוין במרכז הרפואי זיו

13/11/2015