יום הכשרה לסייעים במערכת החינוך התקיים ביוזמת המרכז לסוכרת נעורים במרכז הרפואי זיו

28/8/2015