עשרות מטופלים במרכז הרפואיזיו בעקבות האובך הכבד

11/9/2015