347 תינוקות נולדו במרכז הרפואי זיו בחודש אוגוסט

4/9/2015