הוריו של אייל יפרח ז"ל משמחים מטופלים: "ממשיכים בדרך של בננו"

13/8/2015