מערכת חנייה אוטומטית החלה לפעול במרכז הרפואי זיו

9/9/2011