כירורג פלסטי מהמרכז הרפואי "זיו" במשלחת הומניטארית שתצא באפריל לסין

15/3/2011