לאחר חצי שנה שבה לביה"ח זיו לפגוש ברופאים שהצילו את חייה

5/5/2011