גן הקשור למחלה שכיחה בקרב דרוזים בגולן התגלה בעזרת כלבים בלגיים

17/5/2011