שבחים למחלקה האורתופדית של המרכז הרפואי "זיו" בצפת בכנסים בינלאומיים

8/7/2011