ד"ר אמבון:"במצב של רעידת אדמה יש להניח כי דרכי הגישה לבית החולים 'זיו' יהרסו ואף חלקים מהמבנה"

29/7/2011