חייו של רופא ניצלו הודות לתושיית מכון הלב במרכז הרפואי "זיו"

28/1/2012