הסטודנטים בבית הספר לסיעוד במרכז "זיו" חגגו עם מטעמים מכלל הדתות והעדות

26/12/2011