סטודנטים לרפואה ששבו מחו''ל ללימודים בפקולטה בצפת החלו בלימודים מעשיים

14/11/2011