למרכז הרפואי זיו דרושים סטודנט/ית ממונה דה אסקלציה

לפרטים נוספים היכנסו ללינק

למרכז הרפואי זיו דרושים סטודנט/ית ממונה דה אסקלציה:

תיאור התפקיד:
אחריות לשמירה על מטופל/ת במטרה להבטיח מניעת נזק לעצמו/ה ו/או זולתו/ה,
על פי ההוראות, התקנות והנחיות הפסיכיאטר/ית שהורה/תה על הצורך בשמירה ו/או השגחה.
אחריות לקבלת מידע על המטופל/ת ומסוכנותו/ה, ולביצוע פעולות שמירה, בטחון והסתכלות בהתאם להנחיות.
ליווי צמוד של המטופל/ת לכלל הפעילויות הנדרשות, לרבות נוכחות ושמירה מתמדת כל עוד לא ניתנה הנחייה אחרת על ידי הגורם האחראי, וטרם הפקדת מחליף  לזמנים שיוגדרו.
אחריות לדיווח לצוות המטפל על שינויים שנצפו בהתנהגות, במצבו של המטופל/ת וביטויים המעידים על התנהגות אלימה ו/או אלימות פוטנציאלית.
ביצוע פעולות בהתאם להנחיות הצוות המטפל במחלקת האשפוז בבית חולים, מבלי לבצע כל התערבות רפואית או סיעודית, במהוות חלק מהטיפול הגופני הנדרש בבית החולים.
סיוע לצוות בביצוע פעולות הדורשות עזרה והבטחת בטחון הצוות.
קיום קשר, שיחה ואינטראקציות עם המטופל/ת באווירה רגועה המקדמת שיתוף פעולה.
ליווי מטופלים והמשך השגחה לכל פעולה בתוך בית החולים ומחוצה לו, לרבות במצבים הבאים:
-העברה מבית החולים הפסיכיאטרי לבית חולים כללי לבדיקות ו/או לאשפוז.
-שמירה על המטופלים בזמן האשפוז בבית החולים הכללי ככל שהמצב מחייב.
-ליווי לדיונים בבית המשפט/ ועדה פסיכיאטרית מחוזית (בנוסף לליווי המשטרתי או בלעדיו לגבי חולים המאושפזים  בצו בית משפט).
אחריות לביצוע ההשגחות/ הסתכלות מיוחדת בבית החולים.
ביצוע פעולות נוספות, בתחום המקצועי, בהתאם להנחיות הממונה.

דרישות סף:
השכלה:
סטודנט/ית, בשנה ב' ואיך באחד מהתחומים הבאים: רפואה, סיעוד, עבודה סוציאלית, ריפוי בעיסוק או קרימינולוגיה, במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (לא כולל סטודנטים הזכאים לתואר ראשון מוכר ולומדים לתואר ראשון נוסף).
הכשרה*:
60 שעות הכשרה בהתאם לפירוט הבא:
20 שעות תיאורטית בסיסית בנושאי ההפרעות הפסיכיאטריות.
20 שעות הכשרה תיאורטית בסיסית בנושאי ביטויי אלימות והתנהגות מסוכנת וזיהוין.
20 שעות הכשרה מעשית בנושאי התמודדות עם ביטויי אלימות והתנהגות מסוכנת וריסון עצמי.
*רשאים להגיש מועמדותם גם מי שאינם עומדים בדרישות ההכשרה ובלבד שיתחייבו להשלים הכשרה בתוך שנה מיום הבחירה לתפקיד.

 

 

דרישות רצויות נוספות:
ידע:
ידע בסיסי בביטוי התנהגות המאפיינים מחלות נפשיות.
ידע בנושא כללי אתיקה וחוקים רלוונטיים.
כישורים אישיים:
יכולת לקיים תקשורת מקרבת ולנהל שיחה רגועה עם מטופלים.
יכולת לקיים יחסי אנוש תקינים.
מיומנויות שליטה וריסון.
מיומנויות להתמודד עם התנהגות אלימה באירוע אלים.
יכולת שיקול, שיפוט וקביעת סדרי עדיפות בראייה כוללת אסרטיביות וסמכות.

פרטים להגשת קורות חיים
קורות חיים, בצירוף אישור לימודים לשנת הלימודים תש"פ,  יש לשלוח לכתובת מיילyehudit.m@ziv.health.gov.il     בציון "עבור משרת סטודנט – דה אסקלציה"
מועד סיום הגשת המסמכים:  עד לתאריך: 05.12.2019 .
רק פניות מתאימות יקבלו מענה.